Future Fund  |  Biztosítások adójogszabályai

Biztosítások adójogszabályai

Biztosításokra vonatkozó, 2011. január 1-től hatályos adójogszabályok

a) A biztosítási díjak adókedvezménye

2007-2008-ban igénybevett kedvezmény esetén 20%-kal növelten kell visszafizetni az adókedvezményt.

2009. december 31-ét követően a biztosítási szerződéshez kapcsolódóan befizetett díjak után adókedvezmény nem érvényesíthető. A 2009. december 31-ig befizetett díjakra érvényesített adókedvezményre a növelt összegű adófizetésre vonatkozó szabályokat a következő három évben is alkalmazni kell. Mindezek értelmében az életbiztosítási szerződések 10 éven belüli megszüntetése, visszavásárlása, stb. (rendelkezési jog gyakorlása) esetén a magánszemély köteles bevallani és befizetni az adókedvezmény megállapításánál figyelembe vett biztosítási díj összegének 36%-át.

b) Adómentes biztosítói kifizetések

Változatlanul adó-, járulék- és öröklési illeték-mentes a haláleseti kifizetés életbiztosítás vonatkozásában. Az adómentes jövedelmet a magánszemélynek az adóbevallásában nem kell szerepeltetnie.

c) A kamatjövedelem

A kamatjövedelem és az ezután fizetendő kamatadó a személyi jövedelemadók körébe tartozik (tehát tágabb értelemben az is SZJA-nak minősül).

A 2006. szeptember 1. előtt megkötött élet- és nyugdíjbiztosítási szerződésekből származó bármilyen kifizetés után a jövőben sem kell kamatadót fizetni. Biztosításból adóköteles kamatjövedelem csak akkor keletkezhet, ha a biztosítási szerződést 2006. augusztus 31-e után kötötték.

A 2006. szeptember 1. és 2009. december 31. között létrejött szerződésekhez kapcsolódó kifizetések esetében a magánszemély kérheti, hogy a biztosítási szolgáltatás címén megszerzett bevételből a 2010. január 1-jét megelőzően befizetett díjak (felhalmozott tartalék/díjtartalék) terhére kivont bevétellel kapcsolatosan a 2009. december 31-én hatályos szabályokat alkalmazza a biztosító.

Kamatjövedelem élet- vagy nyugdíjbiztosítás lejárati szolgáltatásából, visszavásárlásából, részleges visszavásárlásából származhat. Kamatjövedelemnek az adókötelesnek minősülő díjak együttes összegét meghaladó biztosítói kifizetés minősül. Részleges visszavásárlás esetén a befizetett díjakat a részvisszavásárlás arányában kell figyelembe venni. A kamatadó mértéke 16 %, amelyet a biztosító a kifizetés időpontjában levon, és befizet az adóhatóságnak. A levont kamatadóról a biztosító igazolást ad a magánszemélynek. Abban az esetben, ha a kamatadó levonása megtörtént, vagy kamatadó nem terheli a jövedelmet, akkor a magánszemélynek az adóbevallásában nem kell szerepeltetnie ezt a jövedelmet.

A biztosításból származó kamatjövedelem (ezáltal a kapcsolódó adókötelezettség összege) 50 %-kal csökkenthető:

  • ha a kifizetés a szerződés megkötésének ötödik fordulónapját követően történik, és a szerződés megszűnik,
  • a négy évnél régebben befizetett díjak (felhalmozott tartalék) terhére történő részvisszavásárlás esetében, ha a szerződés nem szűnik meg;

100 százalékkal csökkenthető (így nem adóköteles):

  • lejárat és visszavásárlás esetében, ha a kifizetés a szerződés megkötésének tízedik fordulónapját követően történik, és a szerződés megszűnik,
  • a hat évnél régebben befizetett díjak (felhalmozott tartalék) terhére történő részvisszavásárlás esetében, ha a szerződés nem szűnik meg.

d) A biztosítási szerződés felmondásából (engedményezés) származó jövedelem adója - példa:

Az adófizetés pénzügyi rendezéshez kötött. A biztosítás engedményezéséből származó hozam után SZJA és EHO fizetési kötelezettségek keletkeznek. Az adózás rendje értelmében önadózással kell befizetni és bevallani az adókat, minden kifizetést érintő évben a kedvezményezettnek.

2011-ben alkalmazandó adókulcsok a kifizetésre vonatkozóan:

  • 16% személyi jövedelem adó (SZJA - kamatadó)
  • 14% egészségügyi hozzájárulás (EHO - ennek hozzájárulás-fizetési felső határa adott évben legfeljebb 450.000 Ft).

e) A biztosításokból származó egyéb jövedelem

Egyéb jövedelme akkor keletkezik a magánszemélynek, ha szerződőként olyan teljes életre szóló kockázati életbiztosítást vásárol vissza, amelynek díját - részben vagy egészben - korábbi szerződőként az Art2 szerint kifizetőnek tekintendő adóalany (pl. munkáltató) fizette, és a kifizető által fizetett díj adómentesnek minősült. Ugyancsak egyéb jövedelem keletkezik akkor is, ha a magánszemélyt olyan, korában határozatlan idejű, majd tartamossá módosított biztosítási szerződés alapján illeti meg lejárati szolgáltatás, amelynek díját kifizetőnek minősülő adóalany fizette, és a biztosítási díj adómentes volt, mindkét esetben feltéve, hogy e biztosítással összefüggésben a magánszemély - a kifizető által fizetett adómentes biztosítási díjat alapul véve - önkéntes elhatározásból adót nem fizetett. Ha a magánszemély önkéntes elhatározásból nem fizetett adót az adómentes díjak után, akkor a biztosítói kifizetésből - egyéb jövedelem jogcímen - a biztosító állapítja meg és vonja le az adóelőleget. Ezekben az esetekben ugyanúgy kell kiszámítani a jövedelmet, mint a kamatjövedelemnél (a biztosítói kifizetés csökkentve a magánszemély által befizetett díjjal), csakhogy ez a jövedelem már nem kamatnak, hanem összevonandó jövedelemnek minősül, és ezért az adótábla szerinti adó terheli. A biztosító ilyen esetben - szükség esetén a magánszemélyt nyilatkoztatva - a hatályos rendelkezések szerint megállapítja és levonja a személyi jövedelemadó-előleget. A levont adóelőlegről a biztosító igazolást ad a magánszemélynek, és magánszemélyenként adatot szolgáltat az adóhatóság számára. A magánszemélynek ezt egyéb jövedelem jogcímen szerepeltetnie kell az adóbevallásában.

E jövedelem után százalékos egészségügyi hozzájárulást is fizetni kell, amelyet a biztosító köteles rendezni az adóhatóság felé. A biztosító e költségre is tekintettel állapítja meg a magánszemélyt ténylegesen megillető visszavásárlási összeget (bruttó bevételt).

Az egyéb jövedelemmel összefüggésben fel kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy százalékos egészségügyi hozzájárulási adó is terheli az egyéb jövedelemként adóköteles tételeket.

Future Fund hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre és a következő napokban konkrét példákon keresztül bemutatjuk Önnek, hogyan oldjuk meg ügyfeleink vészesetekre szóló tartalékképzését.
Kérem adja meg e-mail címét*:
Érdeklődési kör*:
Feliratkozó neve:
Feliratkozó címe:
Egyéb elérhetőség:
Future Fund kapcsolatok
Keressen bennünket az alábbi elérhetőségeinken. Válasszon irodáink között az elérhetőségek megtekintéséhez:
FUTURE FUND Vagyontanácsadó Kft.
Székhely: H-2134 Sződ, Szent István út 21.
E-mail cím: info@futurefund.hu

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei
Iroda címe: 1138 Budapest, Úszódaru utca 2.
Telefonszám: +36 70 946 36 52, +36 20 276 32 32
E-mail cím: info@futurefund.hu